Sawa Sair - Full Pakistani Punjabi Stage Drama.

Cast Amman ullah Khan, Sohail Ahmed, Mastana, Qavi Khan Etc.

" />
Log in

Sawa Sair - Full Pakistani Punjabi Stage Drama